Le Verger gîtes in de Vogezen

Goed doel

Le Verger steunt The Thom Foundation

The Thom Foundation is een stichting met als doel kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden financieel te steunen. De stichting richt zich vooral op projecten die de leefomstandigheden en de ontwikkeling van kinderen met een beperking te verbeteren. In b.v. Ghana bestaan weinig voorzieningen voor gehandicapte kinderen. The Thom Foundation heeft mede de bouw van een school en een tehuis voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in het noorden van Ghana mogelijk gemaakt. In de loop der jaren heeft de Stichting al vele projecten gesteund.
Voor meer informatie: www.thethomfoundation.nl
Van elke boeking maakt Le Verger een bedrag over naar deze stichting.

Actie Thom Ventoux
In 2012 heeft The Thom Foundation het initiatief genomen om met een groep familie en vrienden van Thom de Mont Ventoux te beklimmen, per fiets en te voet. Het is ze allemaal gelukt, ondanks de regenachtige weersomstandigheden, de kale berg te bedwingen. Hiermee hebben ze € 22.000,- opgehaald waardoor in Malawi wekelijks gemiddeld 250 kinderen met een handicap kunnen rekenen op professionele zorg van een therapeut. Daarnaast krijgen zij hulpmaterialen om hun dagelijks leven dragelijker te maken. En met de voorlichting en training aan de ouders en de gemeenschap wordt er een belangrijke stimulans gegeven om de positie van de zeer kwetsbare kinderen met een handicap te verbeteren.
Een fantastische prestatie!
In 2014 was iedereen welkom om aan de sponsortocht ‘Thom Ventoux’ deel te nemen en hebben 75 deelnemers de berg bedwongen. Zij hebben fietsend, hardlopend of wandelend het enorme bedrag van € 40.000,- bij elkaar gebracht. Dit keer was de opbrengst voor de Stichting Niketan. Het project richt zich op het ontwikkelen van lesmateriaal voor verstandelijk beperkte kinderen in Bangladesh.
Ook in 2016 is er weer een sponsortocht georganiseerd, 78 deelnemers hebben fietsend, wandelend en hardlopend de berg bedwongen!! sowieso een enorme prestatie maar met temperaturen boven de 30 graden verdienen ze allemaal een enorme pluim. Onderweg werden ze aangemoedigd door enthousiaste vrijwilligers die klaar stonden met water, heel veel water en bananen.
De eindopbrengst van de Thom Ventoux 2016 is € 32.715 euro. Een geweldig bedrag wat Stichting Joni nodig heeft om het onderwijsproject in Ethiopie voor kinderen met een beperking te gaan realiseren.
Ook in 2019 is de berg alweer bedwongen door héél veel fietsers en wandelaars waardoor de opbrengst enorm is: € 60.230,11 !!
   
Wilt u een keer meedoen? op de websites vindt u meer informatie www.thomventoux.nl en www.thethomfoundation.nl